Kompetensutveckla.se

Ett smartare företag

Vi älskar människor och tycker att alla människor förtjänar att trivas på och med arbetet. Därför vill vi hjälpa till att skapa lönsamma företag som inspirerar till arbete och kreativitet och där risker för ohälsa och olycksfall förebyggs så långt det går.

Vill du arbeta på, eller leda ett sådant företag? Kontakta oss så ser vi över hur vi kan hjälpa dig.

 • Kompetensutveckla

  Kompetensutveckla

Vi vill hjälpa er att bli ett lönsammare och smartare företag

Detta gör vi genom att kompetensutveckla er personal. Vi erbjuder både öppna och företagsanpassade utbildningar inom segmentet arbetsmiljö för chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön behöver ständigt utvärderas och vi ger er verktygen för att klara av det.

Vi kan även hjälpa er med ert arbetsmiljöledningssystem så att det är anpassat för att klara av Arbetsmiljöverkets krav på organisationen.

Vi kan hjälpa er att gå från ord till handling, att integrera arbetsmiljöarbetet i företagsledningen och öka medvetenheten hos organisationens viktiga beslutsfattare.

Våra populäraste utbildningar

För dig som vill få grundläggande kunskap och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.

Läs mer om arbetsgivarens skyldighet här.

Vid varje bygg- och anläggnings- arbete ska det finnas en byggarbets- miljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Den som utses ska kunna styrka utbildning och erforderlig erfarenhet för att inneha rollen. 

Läs mer om BAS P/U här.

På gång hos oss

En god arbetsmiljö leder till:

 • Bättre förmåga att vinna och behålla kunder.
 • Att de anställdas motivation och engagemang ökar.
 • Högre produktivitet.
 • Lägre försäkringskostnader.
 • Lägre kostnader för olyckor och sjukdom.
 • Högre förtroende hos investerare.
 • Företagens sociala ansvar uppfylls i högre grad.
 • Förstärkt varumärke och goodwill.
 • En mer kompetent arbetskraft.
 • Att störningar undviks i produktionen.

Vårens utbildningsorter

Jönköping, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Falun, Malmö, Örebro, Helsingborg, Gävle, Sundsvall, Skellefteå, och Östersund.

Naturligtvis så kan vi anordna en företagsanpassad utbildning för er över hela landet. Kontakta oss för offert.