fbpx

VÅRA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

Arbetsmiljöarbete en självklarhet för ett framgångsrikt företag

ARBETSMILJÖARBETE

ARBETSMILJÖARBETE För att hjälpa er i ert arbetsmiljöarbete så har vi här samlat en del av den lagstiftning som är aktuell och som vi hoppas kan vara till stöd för er i ert arbete för att uppnå en bättre arbetsmiljö och uppfylla de krav som ställs av Arbetsmiljöverket. Vi presenterar också rutiner, checklistor, arbetsmiljöpolicy, andra … Läs mera

ledningssystem för arbetsmiljö - systematiskt arbetsmiljöarbete

LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ

LEDNINGSSYSTEM FÖR ARBETSMILJÖ Kravet på ett ledningssystem för arbetsmiljö ställs i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som gäller för alla organisationer som bedriver verksamhet i Sverige. Denna föreskrift innehåller krav på att man ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att delar av detta arbete ska dokumenteras. För att säkerställa detta så behöver alla organisationer … Läs mera

Personer som studerar och utbildar sig inom arbetsmiljö

OM OSS

Sveriges Populäraste Arbetsmiljöutbildningar Lärarledda Online via ZOOM OM KOMPETENSUTVECKLA Kompetensutveckla.se är vårt varumärke och företaget bakom är ett Sundsvallsbaserat företag med verksamhet över hela Sverige. Vi har som målsättning att bli det självklara valet för alla företag och organisationer som vill höja sin personals kompetens. Vår viktigaste tillgång är våra anställda och därför vill vi bli … Läs mera

VARFÖR VÄLJA OSS?

Miljö

Genom att anlita oss bidrar ni till en bättre miljö. Vi klimatkompenserar och genom att vi kommer till er så minskar ni ert resande.

Handledare

Ni får handledare och föreläsare med mångårig erfarenhet.

Metoder

Ni får föreläsare och handledare som använder sig av moderna pedagogiska metoder.

Spara pengar

Ni sparar pengar genom att vi kommer till er. Slipp dyra hotell- och reskostnader.

Flexibel partner

Ni får en flexibel samarbetspartner som kan stötta er i hela eller delar av arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är en investering för alla organisationer.

KundLoggor

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

NYHETER

ledarskap

LEDARSKAP

LEDARSKAP VÄGEN TILL LÖNSAMHET Ledarskapet kan ha en stor påverkan på ekonomin i en organisation. En bra ledare kan öka produktiviteten och effektiviteten i … Läs mera

arbetsmiljön

ARBETSMILJÖN

ARBETSMILJÖN En lönsam investering Arbetsmiljön är det fysiska, psykiska och sociala miljön som människor arbetar i. Det inkluderar faktorer som belysning, temperatur, ljudnivåer, ergonomi … Läs mera

VÅLD OCH HOT PÅ ARBETET

VÅLD OCH HOT PÅ ARBETET

VÅLD OCH HOT PÅ ARBETET Förebyggande Arbete Våld och hot på arbetet, ett dolt problem. Enligt en ny rapport från arbetsmiljöverket påvisas att en … Läs mera

Arbetsmiljöplan

HAR NI KOLL PÅ ARBETSMILJÖPLANEN

ARBETSMILJÖPLANEN HAR NI KOLL Vi får in många frågor som berör byggnads- och anläggningsarbeten och några av de vanligare frågorna berör arbetsmiljöplanen eller AMP:en … Läs mera

osa i praktiken

FÖREBYGG STRESS PÅ ARBETET MED DESSA TIPS

FÖREBYGG STRESS PÅ ARBETET MED DESSA TIPS BOKA GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ På arbetsplatser idag ser vi att allt fler blir drabbade av stress och … Läs mera

Dela Innehållet