Vi har Sveriges Populäraste Arbetsmiljöutbildningar

Nu även Lärarledda Online

Information om Coronaviruset

Kära kursdeltagare, vi förstår att det finns en allmän oro kring det rådande läget och er hälsa är vår första prioritet. 
Vi får just nu många frågor om Coronaviruset och vilka direktiv som gäller.

Om Kompetensutveckla

Stress

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete För att hjälpa er i ert arbetsmiljöarbete så har vi här samlat en del av den lagstiftning som är aktuell och som vi hoppas kan vara till stöd för er i ert arbete för att uppnå en bättre arbetsmiljö och uppfylla de krav som ställs av Arbetsmiljöverket. Vi presenterar också rutiner, checklistor, arbetsmiljöpolicy, andra … Läs mera

Kompetensutveckla i Sundsvall

Ledningssystem för arbetsmiljö

Ledningssystem för arbetsmiljö Föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) gäller för alla organisationer som bedriver verksamhet i Sverige. Denna föreskrift innehåller krav på att man ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att delar av detta arbete ska dokumenteras. För att säkerställa detta så behöver alla organisationer ha ett ledningssystem för arbetsmiljö. Vi på Kompetensutveckla.se har … Läs mera

Om oss

Vi har Sveriges Populäraste Arbetsmiljöutbildningar Nu även Lärarledda Online Om Kompetensutveckla Kompetensutveckla.se är vårt varumärke och företaget bakom är ett Sundsvallsbaserat företag med verksamhet över hela Sverige. Vi har som målsättning att bli det självklara valet för alla företag och organisationer som vill höja sin personals kompetens. Vår viktigaste tillgång är våra anställda och därför vill … Läs mera

Varför välja oss?

Miljö

Genom att anlita oss bidrar ni till en bättre miljö. Vi klimatkompenserar och genom att vi kommer till er så minskar ni ert resande.

Handledare

Ni får handledare och föreläsare med mångårig erfarenhet.

Metoder

Ni får föreläsare och handledare som använder sig av moderna pedagogiska metoder.

Spara pengar

Ni sparar pengar genom att vi kommer till er. Slipp dyra hotell- och reskostnader.

Flexibel partner

Ni får en flexibel samarbetspartner som kan stötta er i hela eller delar av arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är en investering för alla organisationer.

Ett urval av våra kunder

Alla logor ORG fil

Nyheter

Lärarledd Onlineutbildning

Lärarledd onlineutbildning Nu lanserar vi några av våra populäraste utbildningar som lärarledda webbutbildningar. Deltagarna kommer att delta som vanligt och kunna interagera med varandra, … Läs mera

Information om Coronaviruset

Business as usual, trots Corona Ibland måste man förklara beslut som fattas. Vi har bestämt oss för att köra på som vanligt ”business as … Läs mera

Information om Coronaviruset

Information om Coronaviruset Kära kursdeltagare, vi förstår att det finns en allmän oro kring det rådande lägetoch er hälsa är vår första prioritet.  Vi … Läs mera

Arbetsmiljö kommuner

Arbetsmiljöverket kontrollerar

Arbetsmiljöverket ska kontrollera Sveriges kommuner och regioner, att dem bedriver ett väl fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet är enligt Arbetsmiljöverket att den högsta ledningen ska … Läs mera