50% på våra WEBBKURSER under BLACK FRIDAY

– Slå till och boka en Arbetsmiljöutbildning hos oss
på Kompetensutveckla under Black Friday 27/11.

En dagar kvar!

– Kompetensutveckla dig själv eller er personal med kursen: BAS P/U – Lärarledd webbutbildning

Vår lärarledda webbutbildning BAS P/U vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt. Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget krav även om det är lämpligt med det.

Deltagaren ska få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare. En viktig del av utbildningen är att ta fram en arbetsmiljöplan (AMP) Enligt arbetsmiljölagstiftningen så ska det vid varje bygg- och anläggningsarbete finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren. Den som utses till BAS ska kunna styrka sin kompetens för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS P och BAS U.

Efter genomförd kurs erhåller du ett intyg som visar att du tillgodosett dig rätt kunskap.

Kontakta oss gärna på: tel: +46 102 06 76 20 eller epost: info@kompetensutveckla.se om du undrar något

Kurserna bokar ni på: kompetensutveckla.se

/Kompetensutveckla

Dela Innehållet