AFA- STÖD FÖR ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

FÅ UPP TILL 70% I SUBVENTION

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden för arbetsmiljöutbildningarna subventionerade av AFA Försäkring.

För att kvalificera sig för stödet så ska utbildningen anordnas av en godkänd utbildningsanordnare, vilket Kompetensutveckla.se naturligtvis är. Alla företag och organisationer inom den privata sektorn med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och som tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kan söka stöd för sina arbetsmiljöutbildningar.
Det går att söka stöd för våra fysiska arbetsmiljöutbildningarvåra lärarledda onlineutbildningar via Zoom samt våra andra webbutbildningar som bygger på video och självstudier. Välj den utbildningsform som passar er bäst.

BAM - Bättre arbetsmiljö utbildning

VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN

Arbetsgivaren har ett ansvar för att förebygga risken för våld och hot så långt det är möjligt. Det är viktigt att personalen ska känna en trygghet på sin arbetsplats.
För att skapa en trygg och säker arbetsplats så behöver man arbeta förebyggande med arbetsmiljön. Enligt föreskriften Våld och Hot i Arbetsmiljön är arbetsgivaren skyldig att undersöka arbetsmiljön för att identifiera situationer där det finns risk för att våld och hot kan uppstå och försöka få bort dessa risker. Riskerna kan ofta minimeras t.ex. genom att det finns säkerhetsinstruktioner (t.ex. förbud mot ensamarbete) för hur man ska arbeta och att detta kompletteras med tekniska lösningar (t.ex. låsta dörrar).
Om risk ändå kvarstår så är arbetsgivaren skyldig att informera och utbilda personalen i hur man hanterar hotfulla situationer och arbetsgivaren behöver också ha rutiner för hur man tar hand om någon som blivit drabbad. Det är viktigt att man säkerställer att chefer och arbetsledare har rätt kompetens för att hantera krissituationer.
För mer detaljerad kunskap i hur våld eller hot om våldssituation kan avväpnas och kartläggas boka den digitala utbildningen eVåld och Hot i Arbetsmiljön här

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Grundutbildningen i Arbetsmiljö

För att säkerställa att chefer och skyddsombud har rätt kompetens för att samverka i att skapa en arbetsplats där det inte förekommer ohälsa och olycksfall på grund av ett bristande arbetsmiljöarbete.

HUR VIKTIGT ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR ER?

Vad betyder egentligen hållbar utveckling och hur kan företag arbeta med detta?
Hållbar utveckling är något många företag gärna pratar om men saknas insyn i hur man rent praktiskt kan arbeta med detta.
Den hållbara utvecklingen bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen innefattar alla tre dimensioner.
Som företag behöver vi utgå från verkligheten – Att vi enbart har en planet att dela på, och vi kan inte överutnyttja jordens resurser. En vanlig diskurs är att minskad fattigdom och ökad utbildningsnivå kommer leda till en hållbar utveckling.
Men vad kan vi som företag göra för att vara en del av denna resa? Att arbeta med ett fåtal mål är bättre än inget alls. För att veta hur ni som företag kan bli ett företag som ligger i framkant med hållbar utveckling läs mer om den digitala utbildning här.

Dela Innehållet