fbpx
Kompetensutveckla.se

ARBETSDOMSTOLEN

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva tvister som har med arbetsrätt att göra. Som arbetstvist räknas varje tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vill du läsa mer?

Arbetsdomstolen

Dela Innehållet