fbpx
Kompetensutveckla.se

TILLBUD

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller olycka. Det kan vara att man nästan blev påkörd, för hög arbetsbelastning eller att man utsatts för kränkning.

Tillbudsrapportering är en viktig del av det förebyggande arbetsmiljöarbetet. När olyckor inträffar har det vanligtvis redan skett flera tillbud, och händelsen hade kunnat förebyggas.

Inom alla arbeten och på alla arbetsplatser finns det risker. För att hantera riskerna och helt förebygga att något händer, krävs det att man vet vilka risker som finns. I arbetsmiljölagen står det att alla på arbetsplatsen ska ha kunskap om de risker som kan finnas i arbetet och vem de som arbetstagare ska vända sig till om de har frågor eller funderingar.

Fysiska förhållanden är enklare att observera och rapportera tillbud inom. Exempelvis en bullrig maskin eller dålig ventilation. Men det finns tillbud kopplade till den psykosociala arbetsmiljö som ska rapporteras, så som hög arbetsbelastning. mobbning och konflikter.

Tillbud ska alltid rapporteras till arbetsgivaren. För att förebygga olyckor och ohälsa är det viktigt att arbetsgivaren har ett system för tillbudsrapportering så att informationen kommer fram innan nästa olycka sker.

Skyddsombudet kan också vara en resurs som kan hjälpa till att motivera medarbetare att tillbudsrapportera.

Vid allvarliga tillbud (det vill säga en händelse som hade kunnat en allvarlig olycka) ska det rapporteras till arbetsmiljöverket.

Dela Innehållet