fbpx

RUTINER, CHECKLISTOR, POLICY OCH MALLAR

På denna sida så kan ni ladda ner rutiner, checklistor, arbetsmiljöpolicy, andra policy och mallar som kan vara bra att ha i ert systematiska arbetsmiljöarbete. Ni får naturligtvis använde er fritt av dessa. Rutiner etc. ska alltid anpassas efter verksamhetens behov vilket innebär att ni kan behöva revidera dessa så att de passar för er.

Vi kommer kontinuerligt arbeta med att lägga upp nytt material och ni är välkomna att mejla oss önskemål på sådant som ni har nytta av.

Rutiner

Rutin, alkohol- och droger

Rutin, arbete på hög höjd

Rutin, arbetsmiljöplan

Rutin, asbest

Rutin, brand och utrymning

Rutin, ensamarbete

Rutin, fördela arbetsmiljöuppgifter

Rutin, företagshälsovård

Rutin, första hjälpen

Rutin, gravida och ammande

Rutin, kränkande särbehandling

Rutin, kunskaper och kompetens

Rutin, nattarbete

Rutin, nyanställda, sjukskrivna, föräldralediga, omplacerade

Rutin, rapportera och utreda olyckor, tillbud

Rutin, rehabilitering och arbetsanpassning

Rutin, riskbedöma arbetsmiljön, vidta åtgärder och ta fram handlingsplan

Rutin, samverkan

Rutin, undersöka arbetsmiljön

Rutin, årlig uppföljning av SAM

Checklistor

Checklista, arbetsplatsolycka

Checklista, introduktion nyanställd

Checklista, faktorer att bedöma vid lokaländringar i kontorsmiljö

Checklista, årlig uppföljning SAM

Undersökningar

KEDS- test - stresstest (obs extern länk)

Medarbetarundersökning - psykosocial skyddsrond

Protokoll, skyddsrond kontor

Mallar

Mall, arbetsmiljökalender

Mall, arbetsmiljöplan (obs extern länk)

Mall, arbetsplatsträff

Mall, avvikelse och tillbudsrapport

Mall, begäran arbetsmiljöåtgärd

Mall, förteckning av arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av

Mall, riskbedömning och handlingsplan

Mall, riskinventering

Mall, utredning arbetsskada och allvarligt tillbud

Mall, uppgiftsfördelning

Mall, Årlig uppföljning SAM

Policyer

Policy, arbetsanpassning och rehabilitering

Policy, arbetsmiljö

Policy, diskriminering och kränkande särbehandling

Policy, tobak och droger

Policy, trafiksäkerhetspolicy

Vi på Kompetensutveckla.se kan naturligtvis hjälpa er med att ta fram ert arbetsmiljöledningssystem. Kontakta oss så för mer info.
Har ni behov av att utbilda er så hittar ni alla våra lärarledda utbildningar här.