fbpx
arbetsmiljö för chefer

NY UTBILDNING - ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER

Om den nya utbildningen Arbetsmiljö För Chefer

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare och är en grundutbildningen i arbetsmiljö både för den nya och mer erfarna chefen. Arbetsmiljöarbete är en ständigt fortlöpande process och ska vara ett bra arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av det dagliga arbetet och då arbetsmiljön och dess förutsättningar ständigt förändras, i och med att organisationer förändras, så måste arbetsmiljöarbetet ständigt uppdateras.

Syftet med utbildningen Arbetsmiljö För Chefer är att ge kursdeltagaren kunskaper i hur arbetet ska organiseras systematiskt för att bli en naturlig del av verksamheten. Som chef ska du ha kännedom om lagar och föreskrifter som berör arbetsmiljön. Hur du praktiskt arbetar med arbetsmiljö, exempelvis belastningsbedömning, hälsa och rehabilitering och nödvändig dokumentation.

Utbildningen tar bland annat upp följande punkter:

  • Vilka lagar och regler som gäller
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Delegering, utbildning & information
  • Skyddsorganisation
  • Ohälsa och rehabilitering
  • Dokumentation
  • Belastningsbedömning

Söka stöd för Arbetsmiljö för chefer

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70 % utav kostnaden subventionerad. Detta är möjligt genom ett projekt som LO, SN och PTK tillsammans bedriver som har som syfte att höja arbetsmiljökunskapen på arbetsplatserna. OBS! Ansökan om stöd görs direkt till AFA Försäkring.

Målgrupp för Arbetsmiljö för chefer

Alla i ledande roll har behov av utbildningen. Det kan exempelvis gälla arbetsgivare, chefer, arbetsledare och de som arbetar med personalfrågor.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs utan detta är en grundutbildning.

Utbildningens längd

Utbildningens längd är 1/2 dag

I priset för Arbetsmiljö För Chefer ingår

Kursintyg som kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka utbildning

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

AFA Arbetsmiljö

Passa på att utnyttja möjligheten till ekonomiskt stöd för att kompetenshöja personalen. Naturligtvis så kan du söka stöd för vår utbildning OSA ONLINE VIA ZOOM.

Svenskt NäringslivLO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans och satsningen pågår fram tills 2023 eller tills det att pengarna är slut.
Läs mer.
Stödet gäller för utbildningar som ges både IRL och som distansutbildning online.

Dela Innehållet