Arbetsplatsintroduktion

Första veckan är den absolut farligaste veckan, det är då flest människor skadar sig på sin arbetsplats. Väldigt ofta beror detta på en bristfällig arbetsplatsintroduktion där medarbetarna inte har fått tagit del av företagets säkerhetsföreskrifter och rutiner. Det är viktigt att nya medarbetare får tillgång till rätt personlig skyddsutrustning och kännedom om hur personlig skyddsutrustning ska användas, när den ska användas, hur den ska förvaras och underhållas. 

Det är också viktigt att nya medarbetare får ett seriöst intryck av företaget och känner sig välkomna. En bra Arbetsplatsintroduktion kan lägga grunden för ett gott samarbete, därför är det bra att man har väl genomtänkt checklista för introduktion av nyanställda. Klicka på länken så hittar ni ett förslag på hur en sådan kan se ut. Fler checklistor etc. som ni kan ha nytta av i arbetsmiljöarbetet finns på vår hemsida.

Dela Innehållet