fbpx

Vi har Sveriges Populäraste Arbetsmiljöutbildningar

Nu även Lärarledda Online

BAS- TEST

Vet du vem som är byggherre? Vet du vad en byggarbetsmiljösamordnare är för något, när ska en sådan utses och vad har en sådan för arbetsuppgifter?

Tyvärr så har vi märkt att det är många företag och privatpersoner som inte känner till reglerna i Arbetsmiljölagen och reglerna i framförallt föreskriften Bygg- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) som styr detta. Många arbetsgivare vet inte att de är byggherrar och missar därför att de enligt lagstiftningen har flera arbetsuppgifter och skyldigheter.

Detta test styrker på intet sätt din kompetens men kan kanske ge dig en fingervisning om det är dags att fräscha upp eller inhämta kunskaper om reglerna kring bygg- och anläggningsarbete.

Du har nu genomfört frågorna som du förväntas kunna. Hade du alla rätt? Grattis!

Fanns det potential för förbättring? Var i så fall lugn. Vi har både BAS P/U- kunskapstest med fler djupgående frågor och klarar du detta så får du ett intyg du kan använda dig av för att styrka din kompetens. Känner du att du saknar de grundläggande kunskaperna som BAS P/U så kan vi rekommendera BAS P/U- Online Lärarledd Webbutbildning, finns också som fysisk utbildning på mer än 30 orter.

Intresserad av att förnya och förbättra dina kunskaper? Klicka på utbildningen som intresserar dig:

BAS P/U- Kunskapstest

BAS P/U- Online Lärarledd Webbutbildning

BAS P/U - Byggarbetsmiljösamordnare

Dela Innehållet