fbpx

ABC För Skyddsombud (2 dagar)


Kursbeskrivning


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Hur skyddsombudet skall kunna samverka i organisationen för att hantera arbetsmiljöfrågor.
  • Hur skyddsombudet skall medverka vid undersökningar av risker och genomförandet av förebyggande insatser.
  • Hur skyddsombudet skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur skyddsombudet skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
  • Vilka rättigheter och skyldigheter den förtroendevalda har.
  • Huvudskyddsombudets (HSO) roll och uppgifter.
  • Regionalt skyddsombud (RSO).
  • Arbetsmiljölagstiftningen, roller och ansvar, grunderna i SAM och OSA m.m.


Målet med kursen

Deltagarna skall få en grundläggande arbetsmiljökunskap samt en god förståelse för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud och övriga anställda i organisationen bör fungera.Målgrupp

Skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras. Kursen lämpar sig också för chefer och arbetsledare som behöver mer kunskap om skyddsombudets roll och uppgift.Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs men ett intresse för arbetsmiljö är en förutsättning.Tid

2 dagar, 08:30 – 16:30


Prisinformation

8 700 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet