fbpx

BAM - Bättre Arbetsmiljö (2 dagar)


Kursbeskrivning

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter: - Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. - Hur deltagaren skall kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö. - Hur deltagaren skall kunna följa upp och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. - Hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i den dagliga verksamheten.


Målet med kursen

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.


Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Tid

2 dagar, 08:30 – 16:30


Prisinformation

7 900 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet