fbpx

BAM - Bättre Arbetsmiljö (3 dagar)


Kursbeskrivning

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.
Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter: - Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. - Hur deltagaren skall kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö. - Hur deltagaren skall kunna följa upp och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. - Hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i den dagliga verksamheten. - Riskinventering av den egna verksamheten.


Målet med kursen

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.


Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Tid

3 dagar, 08:30 – 16:30


Prisinformation

9 500 SEK exkl. momsKommande starter

Stockholm Söderort
13 - 15 december, 08:30 - 16:30
Platser kvar
Dela Innehållet