fbpx

BAM - Bättre Arbetsmiljö (3 dagar)


Kursbeskrivning


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Risker i arbetsmiljön, såsom fysiska, psykiska och sociala.
  • Metoder för att bedriva ett arbetsmiljöarbete.
  • Grunderna i arbetsmiljölagstiftningen, arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen.
  • Roller och ansvar.
  • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).
  • OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

 Målet med kursen

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.


Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs men gärna ett genuint intresse för arbetsmiljö.


Tid

3 dagar, 08:30 – 16:30


Prisinformation

9 500 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet