fbpx

BAM Online - Lärarledd Webbutbildning (2 dagar)


Kursbeskrivning

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.
Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning där deltagarna kommer ha möjlighet att via detta medium samverka och ställa frågor direkt till handledaren.
Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:


  • Hur deltagaren skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
  • Hur deltagaren skall kunna undersöka risker och medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
  • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Hur deltagaren skall kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.


Målet med kursen

Deltagaren skall få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera.


Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Tid

2 dagar, –


Prisinformation

6 500 SEK exkl. momsKommande starter

Alla våra onlineutbildningar
12 - 13 oktober, 08:30 - 16:30
Få platser kvar
Dela Innehållet