fbpx

BAS P/U - Byggarbetsmiljösamordnare (2 dagar)


Kursbeskrivning

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter: - Grundläggande arbetsmiljökunskap. - Arbetsmiljölagen och arbetsmiljlöförordningen. - Byggarbetplatsens utforming. - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande. - Arbetsmiljöansvar och straffansvar. - Arbetsgivar- och arbetstagaransvar. - Byggherre- och projekteringsansvar. - Ansvar för BAS P och BAS U. - Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.


Målet med kursen

Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildningen skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare.


Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.


Förkunskapskrav

Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget måste även om det är lämpligt med dessa.


Tid

2 dagar, 08:30 – 16:30


Prisinformation

9 400 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet