fbpx

BAS P/U Online - Lärarledd Webbutbildning (2 dagar)


Kursbeskrivning

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.


Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning där deltagarna kommer ha möjlighet att via detta medium samverka och ställa frågor direkt till handledaren.
Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
  • Grundläggande arbetsmiljökunskap.
  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
  • Arbetsplatsens utformning.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
  • Arbetsgivare- och arbetstagaransvar.
  • Byggherre- och projekteringsansvar.
  • Ansvar BAS P och BAS U.
  • Upprättande av arbetsmiljöplan.


Målet med kursen

Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildningen skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare.


Målgrupp

Kursen vänder sig till all som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.


Förkunskapskrav

Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget måste även om det är lämpligt med dessa.


Tid

2 dagar, –


Prisinformation

8 400 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet