fbpx

eADR Allmän 1.3 - Webbutbildning (1 dag)


Kursbeskrivning

Syftet med ADR 1.3 är att genom ökade kunskaper förebygga olyckor under transport, förebygga eller begränsa skadeverkningar om en olycka skulle uppstå. Deltagarna får efter genomgången kurs kännedom om de lagar och regler som styr hanteringen av farligt gods. Deltagarna ska också ha tillräckliga kunskaper för att kunna identifiera farligt gods i sin omgivning på arbetsplatsen. Deltagarna ska ha kunskap om ansvaret som är ett led i transportkedjan eller i annan hantering  av farligt gods.


Målet med kursen

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Vilka lagar och regler som gäller
  • Undantag för farligt gods
  • Hur olyckor kan förebyggas under transport
  • Hur skadeverkningar kan begränsas
  • Vad är farligt gods
  • Ansvar farligt gods


Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och de som i sitt arbete ska hantera farligt gods.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper behövs


Tid

1 dag, 00:00 – 23:59


Prisinformation

2 495 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet