fbpx

eArbetsmiljö för chefer


Kursbeskrivning

Chefsutbildningen i arbetsmiljö vänder sig lika mycket till de som är nya i sin roll som chef som erfarna chefer. Arbetsmiljöarbete är en fortlöpande process. Arbetsmiljön och dess förutsättningar förändras i och med att organisationer förändras. Vilket innebär att det ständigt behöver uppdateras. Det kan gälla allt från stora organisationsförändringar till inköp av nya maskiner.


Målet med kursen

Syftet med arbetsmiljö för chefer är att ge ökade kunskaper i hur arbetet ska organiseras systematiskt för att bli en naturlig del av verksamheten. Som chef ska du ha kännedom om lagar & föreskrifter som berör arbetsmiljön. Hur du praktiskt arbetar med arbetsmiljö, exempelvis ohälsa & rehabilitering, belastningsbedömning och nödvändig dokumentation.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
  • Vilka lagar och regler som gäller.
  • Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
  • Delegering, utbildning och information.
  • Arbetsmiljöpolicy.
  • Skyddsorganisation.
  • Ohälsa & rehabilitering.
  • Belastningsbedömning.
  • Dokumentation.


Målgrupp

Chefer, arbetsledare och de som arbetar med personalfrågor.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Tid

0 dagar, 00:00 – 23:59


Prisinformation

2 995 SEK exkl. momsKommande starter

Alla våra onlineutbildningar
02 oktober, 00:00 - 23:59
Platser kvar
Dela Innehållet