fbpx

eFackkunnig Repetition - Webbutbildning (1/2 dag)


Kursbeskrivning

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säkerhetskultur
  • Skötselåtgärder
  • Arbetsmetoder


Målet med kursen

Syftet med utbildningen är att:
Alla som deltagit i kursen ska förstå hur de kan arbeta på ett säkert sätt i arbetsmiljöer där det finns elektriska riskkällor, hur arbetet är organiserat samt hur man kan förebygga elolycksfall och driftstörningar.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fackkunniga personer som behöver repetera sina kunskaper enligt elsäkerhetsanvisningarna, dvs. minst vart tredje år.


FörkunskapskravTid

0 dagar, 00:00 – 23:59


Prisinformation

2 495 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet