fbpx

eOSA i praktiken


Kursbeskrivning

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Definiera vad är arbetsmiljö
  • Fördjupad kunskap i AFS 2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Fördjupad kunskap i AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
  • Samverkan utifrån AFS 2001:01
  • Lagar och föreskrifter som berör det organisatoriska arbetsmiljöarbetet
  • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom rutiner, utbildning och instruktioner
  • Fördjupad kunskap i arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning
  • Undersökningsmetoder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Kunskaper om stress, hur man kan identifiera tidiga signaler och riskfaktorer på arbetsplatsen


Målet med kursen

Utbildningen ger deltagarna de kunskaper och verktyg som behövs för att undersöka och riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. Deltagarna ska också få de kunskaper som krävs för att kunna minska risken för att ohälsosam arbetsbelastning ska uppstå och att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa samt för att hantera kränkande särbehandling.


Målgrupp

Främst arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och ledare samt skyddsombud. En OSA utbildning är också lämplig tör t.ex. HR- personal som behöver fördjupade kunskaper i området OSA.


Förkunskapskrav

Vi rekommenderar en BAM eller SAM-, OSA- utbildning som förkunskap men det är inget krav.


Tid

0 dagar, 00:00 – 23:59


Prisinformation

2 495 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet