fbpx

eSAM - Webbutbildning (1/2 dag)


Kursbeskrivning

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.
Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Utbildningen ska ge deltagaren kunskaper om föreskriften Systematiskt Arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och skapa en förståelse för vad som krävs för att bedriva ett fungerande SAM. SAM online ges som en videokurs och under utbildningen så går vi igenom föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete och de minimumkrav som ställs på ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet och grunderna för att få till ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi kommer under utbildningen också att presentera en hel del material som ni kan ha nytta av i ert arbetsmiljöarbete. Detta material finns att ladda ner på vår hemsida sedan efter utbildningen.
Du har 180 dagar på dig att slutföra SAM online från det att du via mail fått dina inloggningsuppgifter. Under de 180 dagarna kan du logga in och göra om webbutbildningen så många gånger du vill. SAM online tar ca 3 - 8 timmar att genomföra beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.
Efter godkänt test kan du skriva ut ditt utbildningsbevis direkt.


Målet med kursen

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • De krav som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med en fördjupning i föreskriften SAM - systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Sambandet mellan en bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingen av organisationen


Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur föreskriften SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete skall tolkas och hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras i organisationen.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Tid

1 dag, 00:00 – 23:59


Prisinformation

2 695 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet