fbpx

eScaffolding Up To 9 Meters - Web Course (1/2 day)


Kursbeskrivning

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
 • Principer för konstruktion
 • Funktionssätt
 • Underhåll och användning
 • Hur identifieras och förebyggs olyckor
 • Hur risker för fall kan undvikas
 • Attityder till risker
 • Lagar, förordningar och standarder som gäller för området


Målet med kursen

Du ska efter genomförd utbildning kunna besvara nedanstående frågor:
 • Förstår du planen för uppförandet, nedmonteringen eller ändringen av ställningen?
 • Har du kunskaper om gällande säkerhetsföreskrifter vid uppförandet, nedmonteringen eller ändringen som ska utföras?
 • Kan du identifiera och förebygga fallrisker för människor och föremål?
 • Kan du identifiera och förebygga risker som kan uppstå vid väderomslag?
 • Är du införstådd med och förberedd för andra risker som kan finnas vid uppförande, nedmontering eller ändringar?
 • Vilka regelverk gäller för ställningar i Sverige?
 • Vilka olika typer av prefabricerade ställningar och kopplingar finns?
 • Kan du redogöra för olika typfall för rörställningar?
 • Hur kan du skydda dig mot fall vid uppförande och nedmontering?
 • Hur kan upp- och nedförsel samt lyft av ställningsmaterial ske på ett säkert sätt?
 • Kan du redogöra för hur bottning, stabilisering och förankring av ställningar går till?


Målgrupp

För dig som bygger, ändrar och river byggnadsställningar på upp till 9 meters höjd.
Föreskriften reglerar också att arbetsledaren på din arbetsplats ska ha rätt utbildning, hen ska ha mins samma utbildningsnivå för ställningar som du har, gärna högre. Detta gäller även om chefen inte själv deltar i själva arbetet. Chefen kan delegera ansvaret till en arbetsledare som har rätt utbildning.


FörkunskapskravTid

0 dagar, 00:00 – 23:59


Prisinformation

1 995 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet