fbpx

eSkötsel Av Elektriska Anordningar - Webbutbildning (1/2 dag)


Kursbeskrivning

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
  • Elfaran
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2006:1
  • Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar.
  • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter.
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter.
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder.
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet


Målet med kursen

Syftet med utbildningen är att:
Skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förebygga elolycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en förståelse för anläggningsägarens underhållsansvar.


Målgrupp

Arbetare som behöver ha kunskaper i skötsel av starkströmsanläggningar enligt ELSÄK-FS 2006:1 samt svensk standard SS-EN.


FörkunskapskravTid

0 dagar, 00:00 – 23:59


Prisinformation

1 995 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet