fbpx

eElsäkerhet vid arbete - Webbutbildning (1/2 dag)


Kursbeskrivning

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
  • Elfaran
  • Elsäkerhetsverkets föreskrift om Arbete i yrkesmässig verksamhet där det finns elfara för dem som deltar i arbetet, ELSÄK-FS 2021:7
  • Innehavarens kontroll av elektriska anläggningar och anordningar, ELSÄK-FS 2022:3
  • Skötsel av elektriska anläggningar SS-EN 50110-1
  • Rutiner för hur elsäkerhetsledare utses och dennes arbetsuppgifter.
  • Riskhantering, bedömning utifrån kursdeltagarnas olika arbetsuppgifter.
  • Val av arbetsmetod och villkor för olika arbetsmetoder.
  • Riskhantering i planeringsskedet och utförandeskedet


Målet med kursen

Syftet med utbildningen är att:
Skapa en förståelse över föreskrifterna om säkert elarbete för att kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där elektriska risker kan uppstå och förebygga elolycksfall. Detta görs genom att man upprättar arbetsrutiner, gör riskanalys, väljer rätt arbetsmetod samt har en förståelse för anläggningsägarens underhållsansvar.


Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och arbetsledare som behöver ha kunskap om hur arbeten i elanläggningar ska kunna utföras på ett säkert sätt samt till skyddsombud som ska övervaka att reglerna efterlevs. Kursen är också lämplig för arbetare som behöver ha kunskaperna i arbete med elektriska anläggningar enligt ELSÄK-FS 2021:7 samt Svensk standard SS-EN 50110-1


FörkunskapskravTid

0 dagar, 00:00 – 23:59


Prisinformation

2 495 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet