fbpx

eWork Environment For Managers - We Course (1 day)


Kursbeskrivning

Kursen behandlar framförallt följande punkter:
  • Översiktlig kunskap om arbetsmiljölagen.
  • Översiktligt kunskap om arbetsmiljöförordningen.
  • Översiktligt kunskap om arbetsmiljöverkets författningssamling.
  • Fördjupad kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Fördjupad kunskap om organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Kunskaper i hur vi är - och vill vara - som ledare.
  • En arbetsgång för att upprätta ett systematiskt arbetsmiljöarbetet.
  • Översiktlig beskrivning över hur en inspektion från arbetsmiljöverket går till.Målet med kursen

Utbildningen syftar till att ge chefer och arbetsledare en grund att stå på för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Efter kursen ska kursdeltagaren förstå vad som behövs för att verka enligt lagens föreskrifter. Kursdeltagaren ska ha kännedom om hur man arbetar systematiskt och hur man hittar i lagtexterna.


Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och arbetsledare som behöver ha kunskap om hur man arbetar med arbetsmiljön enligt svensk lagstiftning.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Tid

0 dagar, 00:00 – 23:59


Prisinformation

3 995 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet