fbpx

SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete (1 dag)


Kursbeskrivning

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.


Utbildningen behandlar framförallt följande punkter: - De krav och föreskrifter som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet med en fördjupning i föreskriften SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete. - De olika rollerna och rollernas ansvar samt hur samverkan kan fungera i en organisation. - Sambandet mellan en bra arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingen av organisationen.


Målet med kursen

Deltagaren skall få grundläggande kunskaper hur det systematiska arbetsmiljöarbetet kan implementeras i verksamheten och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.


Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur föreskriften SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete skall tolkas och hur arbetsmiljöfrågor skall hanteras i organisationen.


Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.


Tid

1 dag, 08:30 – 16:30


Prisinformation

4 800 SEK exkl. momsKommande starter

Dela Innehållet