ELBAM

ELBAM är elbranschens anpassade BAM- utbildning och bygger på utbildningen BAM - Bättre Arbetsmiljö som är Sveriges populäraste arbetsmiljöutbildning. Enligt Installationsavtalet 2020- 2023 ska utbildningen, eller en likvärdig, ges till skyddsombuden och ledamöterna i skyddskommittén. Arbetsmiljölagstiftningen ställer också krav på att chefer och arbetsledare har gedigna kunskaper om arbetet, riskerna i arbetet och åtgärder för att förebygga skador vilket innebär att denna utbildning också lämpar sig väl för just arbetsledare och chefer.

Utbildningen tar upp de fysiska och psykosociala aspekterna samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Utbildningen ställer inga krav på några förkunskaper utan kan ses som en grundutbildning inom arbetsmiljöområdet.

Vi erbjuder ELBAM som öppen utbildning IRL på cirka 30 orter i landet och Online.

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Är ni fler än fem?

Är ni fler än fem som behöver utbildning eller är ni intresserade av en företagsanpassad utbildning för hela eller delar av företaget, kanske i era egna lokaler eller online via ZOOM eller Teams, kontakta oss så lämnar vi gärna en offert på detta, kontakta någon av våra säljare.
Förutom att hjälpa er med utbildning av personal så kan vi även hjälpa er med att ta fram ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet eller upprätta en arbetsmiljöplan.

Dela Innehållet