ESA FACKKUNNIG REPETITION (1/2 dag)

Ny utbildning från oss på KOMPETENSUTVECKLA.SE

Utbildningen ESA FACKKUNNIG REPETITION (1/2 dag) riktar sig till personer som behöver repetera sina kunskaper enligt elsäkerhetsanvisningarna, något som behöver göras vart tredje år.

Deltagarna ska efter utbildningen ha förståelse för hur man kan arbeta på ett säkert sätt i arbetsmiljöer där det finns elektriska riskkällor. Deltagarna ska också veta hur arbetet ska organiseras på ett säkert sätt, hur man förebygger elolycksfall och driftstörningar.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Elfaran
  • Organisation
  • Riskhantering
  • Säkerhetskultur
  • Skötselåtgärder
  • Arbetsmetoder

Som arbetsgivare ska man enligt arbetsmiljölagen försäkra sig om att de anställda har rätt kompetens för arbetet som ska utföras samt att de känner till riskerna och metoder för att minska dessa.

Sommarerbjudande

Just nu så erbjuder vi 25% rabatt på alla våra onlineutbildningar, både de lärarledda och de streamade videoutbildningarna. Passa på att höj er kompetens i och säkerställ att ni uppfyller de krav som ställs på er.

Bokningen måste ske före den 31:a augusti och utbildningen genomföras under 2021. Uppge bokningskod SOMMAR2021 när ni bokar.

VÅRA LÄRARLEDDA ONLINEUTBILDNINGAR

VÅRA STREAMADE ONLINEUTBILDNINGAR

Kom ihåg att vi är godkända utbildningsanordnare åt AFA Försäkring vilket innebär att ni också kan få upp till 70% av kostnaden i stöd för de flesta av våra utbildningar.

Är ni fler än fem?

Är ni fler än fem som behöver utbildning eller är ni intresserade av en företagsanpassad utbildning för hela eller delar av företaget, kanske i era egna lokaler eller online via ZOOM eller Teams, kontakta oss så lämnar vi gärna en offert på detta, kontakta någon av våra säljare.
Förutom att hjälpa er med utbildning av personal så kan vi även hjälpa er med att ta fram ett ledningssystem för arbetsmiljöarbetet eller upprätta en arbetsmiljöplan.

Dela Innehållet