Ibland måste man förklara beslut som fattas. Vi har bestämt oss för att köra på som vanligt ”business as usual” och bland ett fåtal deltagare så finns det en viss irritation (då avbokningsvillkoren gäller).

Naturligtvis så ökar osäkerheten i samhället när stora omvälvande händelser sker, de ekonomiska följderna är redan stora i samhället och kommer bli än värre. Inte för några, utan för hela landet, Europa och världen. Vi har på AB Kompetensutveckla i Sundsvall bestämt oss för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det är dem som kan det här, dem som är våra experter. Att sluta leva, att stänga skolor, att ställa in m.m. kommer bara att leda till en ny kris, en ekonomisk sådan med följder som man bara kan fantisera om. Vi ska inte måla fan på väggen i onödan men för att sjukvård m.m. ska fungera så behöver även andra samhällsfunktioner fungera. Vi lever i symbios. Det räcker inte att sjuksköterskorna är på arbetet, busschauffören måste skjutsa dit dem och den behöver drivmedel till bussen, som ska transporteras av en lastbilschaufför som i sin tur behöver en fungerande lastbil så lastbilsreparatören måste också vara på plats. Lastbilsreparatören vill ha lön, vilket ställer krav på fungerande administration osv.
Många människor har dött, många fler kommer att dö. De allra flesta väldigt gamla (snittåldern i Italien 81 år) och väldigt sjuka (2/3 personer med hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, rökare etc.) (https://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(20)30627…/fulltext) Skyddar vi dessa grupper genom att stänga ner samhället, genom att rasera ekonomin? Det här är grupper somt redan väldigt ofta är i behov av god läkarvård och kräver stora resurser och genom att rasera samhället och ekonomin så kommer deras möjligheter till god läkarvård efter Corona vara betydligt sämre. Finns ett klart samband mellan livslängd och ekonomi. Då vi vänder oss framförallt till personer i arbetsför ålder så är våra deltagare ingen riskgrupp på grund av sin ålder.
Det här är inget litet gupp på vägen, det här är en katastrof på så många sätt men genom att agera rationellt och inte hysteriskt så tror jag att vi kan minska följderna av den.

Imorgon är det måndag och vi kommer som sagt att köra på som vanligt ”business as usual” inte för vår skull utan för samhällets.

Mikael Danielsson, VD

AB Kompetensutveckla i Sundsvall

Dela Innehållet