Kompetensutveckla lanserar ny onlinekurs; Våld och hot i arbetsmiljön

Denna kurs syftar till att förbättra arbetsmiljön på ditt företag och minska riskerna med våld och hot för arbetstagarna. Upplägget för denna utbildning är att först gå igenom lagar och föreskrifter som omfattar våld och hot på arbetsplatsen. Därefter kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation.

Utbildningen är framförallt till för arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om våld och hot i sin arbetsmiljö.

På sin arbetsplats kan man möta precis vem som helst i samhället. Trevliga människor, sjuka människor och fientliga människor. Inom en del yrken kan man befinna sig i ett trängt läge eller ett trångt utrymme som det är svårt att snabbt ta sig ifrån, till exempel bakom en kassa eller i en förarhytt på en buss.

Vissa arbetsplatser befinner sig långt från tätorter och kollegor och det kan dröja innan hjälp finns att tillgå om något händer. Många jobb utförs ensam och utan kollegor.  Sådana yrken och omständigheter gör den anställdes situation speciell och utsatt. Den som ofta hamnar i konfrontationer riskerar att påverkas om det händer regelbundet under längre tid.

Modern krisforskning visar att vår människosyn kan förändras om vi arbetar i ett yrke där vi möter andras fientlighet. Få saker stressar oss mer än detta och det finns en risk att utveckla en misstänksamhet, negativ och cynisk syn på andra.

Det positiva är att som anställd kan du påverka arbetsmiljön genom ditt agerande och beteende.

Det är ofta lätt att underskattar eller missförstår sin egen roll. Det kan ofta vara tillräckligt med små nyansskillnader för att påverka situationen. Dom som är medveten om sin egen roll i konfliktsituationer har större möjligheter att parera och undvika konfrontation.

Här kommer du till utbildningen Våld och hot i arbetsmiljö - webbutbildning.

Dela Innehållet