fbpx

Vi har Sveriges Populäraste Arbetsmiljöutbildningar

Nu även Lärarledda Online

BERÄKNA KOSTNADEN FÖR KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

Detta är en förenklad modell för att beräkna kostnaden för psykisk ohälsa i organisationen som bygger på Myndigheten för arbetsmiljökunskaps verktyg, Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – psykisk ohälsa. I denna modell kan ni endast räkna på kostnaden för kränkande särbehandling. Det beräknade produktionsbortfallet är ett lägsta genomsnitt hos medarbetare som upplever stress och siffran är hämtad från vetenskaplig litteratur. För att kunna använda sig av modellen så behövs data från t.ex. en medarbetarundersökning för att säkerställa hur många som exponeras för kränkande särbehandling samt information om personalkostnader.

Här kan ni beräkna kostnaderna för stress.