fbpx

Här hittar ni våra utbildningar i arbetsmiljö för chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Några av våra populäraste utbildningar är:

BAM - Bättre Arbetsmiljö är Sveriges i särklass populäraste arbetsmiljöutbildning och är framtagen av arbetsmarknadens parter och kan ses som en grundutbildning som alla med arbetsmiljöansvar kan gå. Passar också väldigt bra för skyddsombud att gå denna.

BAS P/U - Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, ett måste för på alla byggarbetsplatser. Byggherren ansvarar för att en BAS P och U utses, att dessa är kompetenta samt att de sköter sitt uppdrag. Utbildningen passar även de som har en beställarroll.

ABC för Skyddsombud - Grundutbildningen för Skyddsombud. Påminner mycket om BAM- utbildningen men vi fördjupar oss i skyddsombudets rättigheter.

SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete. Utbildning i hur man praktiskt arbetar med arbetsmiljön enligt AFS 2001:1 samt hur man tar fram ett ledningssystem för arbetsmiljön. Passar dem som i framtiden ska jobba med arbetsmiljöledningssystemet.

Efter genomförd utbildning så erhålls alltid ett personligt kursintyg.

Dela Innehållet