ARBETE PÅ VÄG

1.1, 1.2 och 1.3 (1 dag)

 

Om Arbete på Väg (APV)
Arbete på Väg Nivå 1 och 2 – Webbutbildning följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav och utbildningen matchar både de gamla och nya kraven.

Det som skiljer de nya kraven från de befintliga, är att de beskrivs i sju olika steg, i stället för fem nivåer. Detta innebär bland annat att utbildningarna blir mer anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och krav, enligt TRVKApv och TRVRApv samt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372. Erhållet intyg efter godkänt slutprov är ett intyg för att du tillgodosett dig rätt kunskap.

Här kan du se vad våra tidigare deltagare tyckte om utbildningen Arbete på Väg (nivå 1 & 2).

Syftet med utbildningen är att:
Deltagaren ska förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.

Deltagaren ska kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.

Som deltagare ska man även kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

 

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

Allmänt om vägarbeten
V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
Lyktor på fordon
Arbete från arbetsplattform
Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
Riskanalys
Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
Regler för förare av väghållningsfordon
Fordons placering på väg
Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
Arbetsmetoder
Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
samt lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på väg

 

Målgrupp
Arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om vägarbeten på allmänna vägar, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift.

Utbildningens längd
1 dag

Kursintyg
kursintyget kan du skriva ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka
Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Vill du gå denna utbildning Lärarledd online via Webben. Ett bra alternativ som ger möjlighet till diskussion och frågor. 

Pris 2400 SEK exklusive moms/pers

 

Dela Innehållet