fbpx

BAM - Bättre arbetsmiljö. Grundutbildning som ger deltagarna arbetsmiljökunskaper

BAM ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING

(2 dagar)

Om BAM Online

BAM - Bättre Arbetsmiljö är Sveriges absolut populäraste arbetsmiljöutbildning och brukar ses som den stora grundutbildningen när det gäller arbetsmiljö. Denna bamutbildning ger er grunderna för att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Vår BAM Online ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Skillnaden är att ni kommer delta via ZOOM.

BAM - Bättre Arbetsmiljö är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att personer med arbetsmiljöansvar går för att säkerställa att dessa har grundläggande arbetsmiljökunskaper. Vilket innebär att BAM Online ses som den perfekta utbildningen för chefer, arbetsledare och skyddsombud samt för dem som i sin yrkesroll har behov av att veta hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under utbildningen kommer deltagarna att lära sig om både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt hur man kan arbeta för att förbättra dessa. Inga förkunskaper krävs.

Syftet med utbildningen BAM online

I denna utbildning ska deltagaren få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor fungerar.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete, OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • Hur deltagarna skall kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
  • Hur deltagaren skall kunna undersöka risker samt medverka till att genomföra förebyggande insatser för att uppnå en bra arbetsmiljö.
  • Deltagarens förmåga att följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur deltagaren skall kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Målgrupp för BAM Online

BAM - Bättre Arbetsmiljö vänder sig främst till chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetare. Mer specifikt är utbildningen inriktad på dem som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur man hanterar arbetsmiljöfrågor. Dessutom är det viktigt att poängtera att BAM utformats för att tillgodose behoven hos olika yrkesgrupper inom arbetslivet. Här inkluderas inte bara chefer och arbetsledare utan även skyddsombud och arbetare som aktivt deltar i arbetsmiljöarbetet. Genom att fokusera på olika perspektiv och roller inom arbetsmiljön strävar BAM efter att ge en mångfacetterad förståelse för ämnet.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Certifierade

Våra handledare är certifierade av Prevent för att utbilda i BAM.

Uppdaterat innehåll

Utbildningen är uppdaterad efter Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur som träder i kraft 1 januari 2025.

Ort

Denna utbildning sker via videolänk i ZOOM. men vid företagsanpassade utbildningar erbjuder vi också Teams som ett alternativ.

Utrustning

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

Utbildningens längd

2 dagar

I priset för BAM Online ingår

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

ID06

Vår BAM- Online är godkänd av ID06.

Boka

Fyll i formuläret nedan, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Om du istället är intresserad i att gå den här kursen på engelska hittar du den här.

Dessutom gäller Bokningsvillkor.

Pris 6.900 SEK exklusive moms/pers.

 

Våra utbildare är certifierade av Prevent.

ID06
Dela Innehållet