fbpx

BAS P/U - BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

(2 dagar)

Om utbildningen för BAS P och BAS U

I varje bygg- och anläggningsprojekt ska byggherren utse en byggarbetsmiljösamordnare för både planering, projektering samt utförande. dessa ska byggherren utse. Den person som byggherren utser måste kunna visa relevant utbildning och erfarenhet för att ta på sig rollen. Denna kurs täcker det ansvar som beställaren, byggherren, BAS P och BAS U har.

Här kan du se vad våra tidigare deltagare tyckte om utbildningen BAS P/U - Byggarbetsmiljösamordnare planering, projektering/ utförande.

Syftet med utbildningen för BAS P och BAS U

Deltagaren förväntas få insikt om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande. Efter avslutad utbildning ska deltagaren besitta de kunskaper som krävs för att fungera som byggarbetsmiljösamordnare.

Utbildningen fokuserar främst på följande punkter:

 • Förståelse för grundläggande arbetsmiljökoncept.
 • Tillämpning av Arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöförordningen.
 • Utformning av arbetsplatsen.
 • Följande av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för byggnads- och anläggningsarbete.
 • Hantering av arbetsmiljöansvar och straffansvar.
 • Arbetsgivares samt arbetstagares ansvar.
 • Byggherrens samt projektledarens ansvar.
 • Byggarbetsmiljösamordnarens ansvar.
 • Utformning och upprättande av arbetsmiljöplan samt förhandsanmälan.

Med uppdaterat innehåll

Dessutom har vi förnyat utbildningen med de nya reglerna som träder i kraft från och med den 1 januari 2025 för byggnads- och anläggningsarbete. För att få mer information om de nya reglerna, klicka här.

Målgruppen för BAS P och BAS U- utbildningen

Kursen riktar sig till framtida byggarbetsmiljösamordnare och andra yrkesroller, såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar och även beställare, som behöver en förståelse för hur byggarbetsmiljösamordning fungerar på arbetsplatser.

ID06

ID06 har godkänt vår utbildning för BAS P och BAS U. När kursen är klar kan ni direkt registrera utbildningen på era ID06-kort. ID06 utgör en standard för identitets- och tillträdeskontroll som tillämpas inom byggbranschen. Dess främsta syfte är att säkerställa att de som vistas på byggarbetsplatserna innehar rätt kompetens.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Ort

Utbildningen äger rum på olika orter runtom i landet, inklusive Jönköping, Linköping, Sveg, Umeå, Luleå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Norrköping, Örnsköldsvik, Uppsala, Kalmar, Borlänge, Karlstad, Falun, Malmö, Piteå, Örebro, Helsingborg, Linköping, Gävle, Söderhamn, Kiruna, Västerås, Sundsvall, Skellefteå, Visby samt Östersund.

Utbildningens längd

Utbildningen sträcker sig över 2 dagar

I priset ingår

Kursmaterial, inklusive förmiddagsfika, lunch, samt eftermiddagsfika, tillhandahålls efter genomförd utbildning.

Boka

För att boka in dig, klicka på knappen boka och hitta ditt tillfälle, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Bokningsvillkor gäller.

Pris 9 400 SEK exklusive moms/ pers.

 

kompetensutveckla id06

Nya regler för byggherre, BAS P och BAS U med flera

De nya reglerna för byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare och projektörer innebär betydelsefulla förändringar för bygg- och anläggningsprojekt. De senaste grundläggande föreskrifterna om projektering och byggarbetsmiljösamordning introducerar både helt nya bestämmelser och förtydliganden av befintliga regler. Dessa regler syftar till att vägleda flera aktörer inom branschen och främja arbetsmiljöns säkerhet och välbefinnande i projektens tidiga skeden.

Föreskriften AFS 2023:3 Projektering och  byggarbetsmiljösamordning – grundläggande skyldigheter riktar sig till flera aktörer, inklusive byggherrar, projektörer (såsom arkitekter och konstruktörer), byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar. Huvudinriktningen är att främja ett effektivt arbetsmiljöarbete i de tidiga skedena av byggprojekt.

Arbetsmiljöansvar

Det understryks att flera aktörer delar ansvaret för arbetsmiljön i ett byggprojekt, vilket betonar vikten av samarbete.

Föreskriften inkluderar både nya bestämmelser och förtydliganden av befintliga regler. Exempelvis har följande områden förtydligats och preciserats:

 • Planering, organisering och utförande av arbetsmiljöarbetet.
 • Val av kompetenta aktörer med relevant arbetsmiljöerfarenhet.
 • Förebyggande av arbetsmiljörisker i tidiga projektstadier.
 • Samordning mellan aktörer för att säkerställa en god arbetsmiljö.
 • Tidsplanering för hantering av arbetsmiljörisker.
 • Uppföljning av arbetsmiljöarbetet under hela projektet.

Det är viktigt att notera att ansvarsfördelningen kan variera beroende på projektets skede och aktörernas faktiska påverkan på arbetsmiljön.

Nya regler för byggherre, BAS P och BAS U m.fl.

Vidare introduceras även helt nya regler. Dessa regler omfattar gemensamma bestämmelser för samtliga aktörer, såväl som specifika krav för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar.

De nya reglerna kräver att alla aktörer:

 • Påbörjar arbetsmiljöarbetet tidigt i projektet.
 • Arbetar metodiskt för att förebygga arbetsmiljörisker.
 • Anpassar arbetsmiljöarbetet efter projektets storlek, komplexitet och risknivå.
 • Utvecklar rutiner för arbetsmiljöarbetet.
 • Samarbetar och bidrar till organiseringen av arbetsmiljöarbetet.
 • Dedikerar tid för hantering av arbetsmiljörisker.
 • Följer upp det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
 • Vidtar åtgärder vid brister i arbetsmiljöarbetet.

Det är avgörande att varje aktör tar sitt ansvar för att förebygga de arbetsmiljörisker som de kan påverka och agerar därefter.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis omfattar de nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare både förtydliganden av befintliga bestämmelser och införandet av helt nya krav. Dessa regler syftar till att främja säkerheten och välbefinnandet för alla involverade i bygg- och anläggningsprojekt.

Dela Innehållet