fbpx
Bas P

BAS P/U ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING

Byggarbetsmiljösamordnare (2 dagar)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 90% av kostnaden subventionerad.

Om Onlineutbildning BAS P/U

Vår BAS P/U Online, 2 dagar vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda byggprojekt. Förkunskaper i arbetsmiljöfrågor är inget måste även om det är lämpligt med dessa.

Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.

Enligt arbetsmiljölagstiftningen så ska det vid varje bygg- och anläggningsarbete finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren. Den som utses till BAS ska kunna styrka sin kompetens för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre och byggarbetsmiljösamordnare.

Syftet med basutbildningen

Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare. En viktig del av utbildningen är att ta fram en arbetsmiljöplan (AMP)

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Grundläggande arbetsmiljökunskaper.
  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
  • Arbetsplatsens utformning.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
  • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
  • Byggherre- och projekteringsansvar.
  • Ansvar byggarbetsmiljösamordnaren .
  • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.

Målgrupp för BAS P/U Online

Kursen vänder sig till alla som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Ort

Videolänk

Utrustning för onlineutbildning BAS

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

Basutbildningens längd

2 dagar.

I priset för BAS P/U Online ingår

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

ID06

Vår basutbildning är godkänd av ID06. Det innebär att det finns möjlighet att registrera denna utbildning som en kompetens i ID06- systemet.

Boka BAS P/U Online

Fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Bokningsvillkor

Vill du gå denna kurs som fysisk utbildning.

Pris 8 400 SEK exklusive moms/pers.

kompetensutveckla id06
Dela Innehållet