fbpx
bas p/u

BAS P/U ONLINE – LÄRARLEDD WEBBUTBILDNING

Byggarbetsmiljösamordnare (1 dag)

Vi är godkända utbildningsanordnare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få et stor del av utbildningskostnaden i stöd via ett samarbete mellan LO, SN och PTK. Stödet för arbetsmiljöutbildningar görs direkt till AFA Försäkring.

Om BAS P/U Online 1 dag

Utbildningen vänder sig till dig som har gedigna arbetsmiljökunskaper och erfarenhet av att planera samt leda byggprojekt. Lämpliga förkunskaper är arbetsmiljöutbildningen  BAM – Bättre Arbetsmiljö. Utbildningen ges via videolänk och motsvarar en vanlig lärarledd utbildning. Via detta medium kommer deltagarna ha möjlighet att samverka och ställa frågor till handledaren.

Enligt arbetsmiljölagstiftningen så ska det vid varje bygg- och anläggningsarbete finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren. Den som utses till BAS ska kunna styrka sin kompetens för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS P och BAS U.

Syftet med utbildningen BAS P/U Online

Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare. En viktig del av utbildningen är att ta fram en arbetsmiljöplan (AMP)

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Arbetsplatsens utformning.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
  • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar.
  • Byggherre- och projekteringsansvar.
  • Ansvar BAS P och BAS U.
  • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.

Målgrupp för BAS P/U Online

Kursen vänder sig till alla som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats skall se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.

Förkunskapskrav

BAM-utbildning eller motsvarande.

Ort

BAS P/U Online ges via ZOOM.

Utrustning

Vi rekommenderar att deltagarna använder sig av en dator med en ordentlig skärm, framförallt ur ett ergonomiskt perspektiv så är detta det allra bästa. Headset/ hörlurar är också att föredra och en bra och stabil internetuppkoppling.

Utbildningens längd

1 dag

I priset ingår

Kursmaterial (digitalt) och kursintyg efter genomförd utbildning.

ID06

Vår BAS P/U Online är godkänd av ID06, en standard för identitets- och tillträdeskontroll som används i byggbranschen vars syfte bland annat är att säkerställa att de som är på byggarbetsplatsen har rätt kompetens.

Boka BAS P/U Online

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Bokningsvillkor

Vill du gå denna kurs som fysisk utbildning.

Pris  5 100 SEK exklusive moms/ pers.

kompetensutveckla id06
Dela Innehållet