eARBETE PÅ VÄG - WEBBUTBILDNING

1.1, 1.2, och 1.3 - Webbutbildning (1/2 dag)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

LO, PTK och Svenskt Näringsliv genomför just nu en satsning på arbetsmiljöutbildningar där ni som har kollektivavtal kan söka stöd för arbetsmiljöutbildningar och få upp til 70% av kostnaden betald. Ansökan görs till AFA Försäkring.

Om eArbete på Väg - Webbutbildning (APV)

Arbete på väg följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav och utbildningen som matchar både de gamla och nya kraven.

Det som skiljer de nya kraven från de befintliga, är att de beskrivs i sju olika steg, i stället för fem nivåer. Det innebär bland annat att utbildningarna blir mer anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och krav, enligt TRVKApv och TRVRApv samt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372. Erhållet intyg efter godkänt slutprov är ett intyg för att du tillgodosett dig rätt kunskap.

Här kan du se vad våra tidigare deltagare tyckte om utbildningen Arbete på Väg (nivå 1 & 2).

Syftet med utbildningen eArbete på Väg

Deltagaren ska förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.

Deltagaren ska kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.

Personen som deltar på utbildningen ska också kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Utbildningen eArbete på Väg behandlar framförallt följande punkter:

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
 • Lyktor på fordon
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Riskanalys
 • Trafikverkets exempelsamling APV
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
 • Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Arbetsmetoder
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Samt lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på väg

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om vägarbeten på allmänna vägar, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Säkerställ att ni har rätt kompetens som ställs av beställare och lagstiftning genom att gå eArbete på Väg.

Utbildningens längd

1 dag

Kursintyg

Kursintyget för utbildningen eArbete på Väg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Vill du gå eArbete på Väg som fysisk utbildning.

Pris 1 995 SEK exklusive moms/pers.

 

Dela Innehållet