Entreprenadjuridik

En förutsättning för konkurrenskraftiga offerter (2 dagar)

I de flesta upphandlingar finns hänvisningar till ”Allmänna bestämmelser” AB 04 och ABT 06. Att känna till branschens juridiska regelverk, d v s våra rättigheter och skyldigheter, våra leveransbestämmelser och olika entreprenad- och ersättningsformer är ett måste. Har vi de rätta kunskaperna kan vi gardera oss och vi har också större förutsättningar att ta hem jobben.

 

Syftet med utbildningen
Du vet vilka parternas rättigheter och skyldigheter i ett normalt entreprenadavtal är.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

Allmän avtalsrätt
Genomgång av AB 04 där bland annat följande moment ingår
Entreprenadformer
Omfattning av entreprenörens åtagande
Hantering av ÄTA-arbeten
Ansvarsfrågor
Tid
Hantering av formalia
Ekonomi
Genomgång av det som särskiljer ABT 06 från AB 04
Aktuella rättsfall

AB 04 och ABT 06 ingår i kursen

Målgrupp
Du som behöver en grundläggande kunskap i entreprenadjuridik.

Ort
Kiruna

Utbildningens längd
2 dagar

Boka
Vid för få anmälningar kan kursen komma att flyttas fram
eller ställas in.

Pris 9 900 SEK exklusive moms/pers.

+ Konferens avgift 1500/pers.