fbpx
eVibrationer

eVIBRATIONER – WEBBUTBILDNING

(1/2 dag)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 90% av kostnaden subventionerad för säkerhetskursen eVibrationer. Ansökan gör ni direkt till AFA Försäkring.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar tillsammans på stöd till arbetsmiljöutbildningar. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser, där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

OM eVibrationer - Webbutbildning

Kursen eVibrationer ämnar ge deltagarna en grundlig förståelse för vibrationers påverkan på människors hälsa och metoder för att identifiera, bedöma och minimera riskerna för vibrationsexponering och dess skador i arbetet.

Kursen fokuserar på tillämpningen av regelverket och riktlinjerna som specificeras i AFS 2005:15, och kombinerar teoretisk kunskap med praktiska tillämpningar för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Syftet med utbildningen eVibrationer- Webbutbildning

Syftet med utbildningen är att förse deltagarna med en djupgående förståelse för centrala begrepp som definieras i AFS 2005:15 och hur dessa är relevanta för arbetsmiljön. Vi kommer att lära oss att genomföra noggranna riskbedömningar av vibrationsexponering i enlighet med de angivna riktlinjerna. Dessutom kommer vi att utforska olika mätmetoder och insatsvärden för att kunna kvantifiera den dagliga vibrationsexponeringen.

Under kursen kommer vi att utveckla vår förmåga att identifiera olika typer av vibrationer, inklusive hand- och armvibrationer samt helkroppsvibrationer, och förstå deras potentiella effekter på hälsa och välbefinnande. Vi kommer även att lära oss att utforma och implementera effektiva åtgärdsplaner för att minska vibrationsexponering och relaterade risker enligt gällande regelverk.

Slutligen kommer vi att diskutera den avgörande betydelsen av att tillhandahålla relevant information, genomföra utbildning och utföra medicinska kontroller i sammanhanget för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Utbildningen eVibrationer - Webbutbildning behandlar framförallt följande punkter:

  • Introduktion till vibrationer i arbetsmiljön.
  • Hand- och armvibrationer, helkroppsvibrationer och deras hälsopåverkan.
  • Beräkning av daglig vibrationsexponering, mätning.
  • Insatsvärde och gränsvärden för vibrationer.
  • Riskbedömning enligt AFS 2005:15:
  • Arbetsplatsplanering och tekniska åtgärder
  • Eliminering och minimering av vibrationer.
  • Medicinska kontroller och hälsoundersökningar.
  • Vibrationsskador.

Du har 180 dagar på dig att slutföra denna utbildning från det att du via mail fått dina inloggningsuppgifter. Under de 180 dagarna kan du logga in och göra om webbutbildningen så många gånger du vill. Utbildningen tar ca fyra timmar att genomföra beroende på tidigare utbildning, datavana och arbetslivserfarenhet.
Efter godkänt test så kan du skriva ut ditt utbildningsbevis direkt.

Målgrupp

eVibrationer - Webbutbildning vänder sig till chefer, arbetsledare som arbetar i organisationer där medarbetarna exponeras för vibrationer. Kursen är också lämplig för medarbetare och skyddsombud/ arbetsmiljöombud.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Ort

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.

Utbildningens längd

4 timmar

I priset ingår

Kursintyg för eVibrationer - Webbutbildning som kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

Boka

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Bokningsvillkor

Pris 2 495 SEK exklusive moms/pers.

Våra utbildare är certifierade av Prevent.