fbpx

eFALL Protection Theory - Web Course

Gå Fall Protection Theory och få stöd från AFA

Har ni ett kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad. Detta är möjligt tack vare den satsning som Svenskt, LO & PTK Näringsliv just nu gör på arbetsmiljöutbildningar. Ansökan görs hos AFA Försäkring.

Om utbildningen Fall Protection Theory

I Sverige utgör fallolyckor ungefär en av tre arbetsplatsolyckor vilket innebär att det också är den absolut vanligaste olyckstypen på byggarbetsplatser. Fallolyckor är också en av de vanligaste orsakerna till dödsfall på arbetsplatserna.

Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla som utför bygg- och anläggningsarbete på 2 meters höjd eller högre och där det finns risk för fall ska ha en utbildning i fallskydd. Detta är en generell utbildning och behandlar flera olika typer av fallskydd.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet

Syftet med utbildningen

Syftet med utbildningen i fallskydd teori är att ge er som deltagare grundprinciperna samt kunskap om vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar. Utbildningen är också lämplig för chefer, arbetsledare och skyddsombud som behöver kunskaper om fallskydd.

Utbildningen Fall Protection theory behandlar främst följande punkter:

 • Hur fallskydd räddar liv
 • Användning av utrustning för fallskydd
 • När en olycka inträffar
 • Riskbedömning
 • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
 • Fallskyddssystem
 • Förankring
 • Kontroll
 • Skötsel
 • Daglig tillsyn
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Målgrupp

Alla som arbetar på höjd över 2 meter.

Utbildningens längd

4-6 timmar beroende på tidigare utbildning, datorvana och arbetslivserfarenhet.

Kursintyg

Få ert kursintyg redan idag i Fall Protection, kursintyget kan skrivas ut direkt efter genomförd och godkänd utbildning.

Boka

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er att komma igång med utbildningen i fallskydd teori redan idag.

Pris 2 195 SEK exklusive moms/pers.

 

Dela Innehållet