Copy of FaceBook 1200x630px-Max-Quality (2)

eVÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN

Utbildning i föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (1/2 dag)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad.

Kursbeskrivning
Välkommen till denna utbildning i föreskriften om Våld och hot i arbetsmiljön. Upplägget för denna utbildning är att först gå igenom lagar och föreskrifter som omfattar våld och hot på arbetsplatsen. Därefter kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation.

I Delmoment två kommer vi att gå igenom olika konfliktsituationer och titta på verktyg samt handlingssätt för att hotfulla situationer inte eskalerar. Efter varje delmoment kommer en quiz med övningsfrågor för att testa dina kunskaper.

Lagar och föreskrifter gällande våld och hot på arbetsplatsen
Hur en konfliktsituation uppstår
Verktyg att välja bland i konfliktsituationer
Verktyg för att förebygga konflikter
Organisatoriska förebyggande åtgärder genom säkerhetsrutiner, utbildning och
instruktioner
Uppföljande åtgärder

Målet med kursen
Säkerställa att arbetsgivare, chefer, skyddsombud och arbetstagare har tillräckliga kunskaper för att förebygga riskerna för våld och hot på arbetsplatsen.

Målgrupp
Arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om  föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön.

Förkunskapskrav
Inga förkunskaper krävs.

Tid
Ca 1 -3h

Kursintyg efter genomförd utbildning

 

Pris 995 SEK exklusive moms/pers