fbpx
osa i praktiken

eOSA I PRAKTIKEN – WEBBUTBILDNING

Webbutbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö (1 dag)

Om OSA i Praktiken

Utbildningen ska ge deltagaren goda praktiska kunskaper i föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som är den föreskrift som hanterar tre stora problemområden i arbetsmiljön, nämligen:

 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Kränkande särbehandling
 • Arbetstidens förläggning

Dessutom går OSA- utbildningen igenom arbetsgivarens skyldigheter att undersöka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, riskbedöma samt att åtgärda.

Syfte med OSA i Praktiken

Utbildningen ger deltagarna de kunskaper och verktyg som behövs för att undersöka och riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. Dessutom ska deltagarna också få de kunskaper som krävs för att kunna minska risken för att ohälsosam arbetsbelastning ska uppstå samt att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa samt för att hantera kränkande särbehandling.

OSA i Praktiken behandlar främst följande punkter:

 • Definiera vad är arbetsmiljö
 • Fördjupad kunskap i AFS 2015:04 Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)
 • Fördjupad kunskap i AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Samverkan utifrån AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Lagar samt föreskrifter som berör det organisatoriska arbetsmiljöarbetet
 • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom rutiner, utbildning och instruktioner
 • Fördjupad kunskap i arbetsbelastning, kränkande särbehandling samt arbetstidens förläggning
 • Undersökningsmetoder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Kunskaper om stress, hur man kan identifiera tidiga signaler samt riskfaktorer på arbetsplatsen

Målgrupp för OSA i Praktiken

Främst arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och ledare samt skyddsombud. En OSA utbildning är också lämplig tör t.ex. HR- personal som behöver fördjupade kunskaper i området OSA.

Förkunskaper

Vi rekommenderar en BAM eller SAM- utbildning som förkunskap men det är inget krav.

Ort

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är uppdaterad enligt arbetsmiljöverkets nya regelstruktur som börjar gälla 1 januari 2025.

Utbildningens längd

Denna utbildning pågår under 1 dag.

I priset för OSA i Praktiken ingår

Kursintyg som kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka OSA i praktiken

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Dessutom finns det Bokningsvillkor.

Pris just nu 495 SEK exklusive moms/pers.

Ordinarie 2 495 SEK exklusive moms/pers.

Dela Innehållet