Våld och hot

eVÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN

Utbildning i föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (1/2 dag)

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring.

Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad via en arbetsmiljösatsning som LO, PTK och Svenskt Näringsliv står bakom. Ansökan gör man hos AFA Försäkring men det är viktigt att utbildningsarrangören är godkänd.

Om kursen Våld och Hot i Arbetsmiljön

Kursen fokuserar på de lagar, regler och föreskrifter som omfattar våld och/ eller hot på arbetsplatsen. Under kursen kommer vi att presentera olika verktyg att ta till för att hantera en hotfull eller våldsam situation. Vi kommer också att titta på olika konfliktsituationer som kan uppstå samt titta på verktyg och handlingssätt för att hotfulla situationer inte uppstår eller eskalerar.

Syftet med kursen

Enligt arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivaren långtgående skyldigheter när det gäller att arbeta förebyggande med riskerna för våld och hot. Kursen ska säkerställa att arbetsgivare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och arbetstagare har tillräckliga kunskaper för att förebygga riskerna  samt kunna hantera en hotfull eller våldsam situation på ett bra sätt.

Kursen om Våld och Hot i arbetsmiljön tar bland annat upp följande punkter:

  • Lagar och föreskrifter som är relevanta för ämnet
  • Hur en konfliktsituation uppstår
  • Verktyg att välja bland i konfliktsituationer
  • Verktyg för att förebygga konflikter
  • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom säkerhetsrutiner, utbildning och instruktioner
  • Uppföljande åtgärder

Målgrupp

Risken för att våldsamma eller hotfulla situationer ska uppstå finns i de flesta branscher. Kursen vänder sig till arbetsgivare, chefer, skyddsombud och arbetstagare som behöver ha kunskap om hur man ska arbeta förebyggande samt agera ifall en hotfull situation uppstår.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen längd

2 - 4 timmar

Kursintyg för Våld och Hot i Arbetsmiljön

Kursintyg för utbildningen kan skrivas ut direkt efter genomförd utbildning.

Pris 995 SEK exklusive moms/pers