fbpx
förarbevis vettenskoter

VATTENSKOTERUTBILDNING

 (2 dagar)

Utbildningsanordnare

Utbildningsanordnare för förarbevis vattenskoter skall vara godkända av Transportstyrelsen vilket vi naturligtvis är. Passa på att göra klart de teoretiska delarna nu innan sommaren så möts vi i vår och gör klart de praktiska inklusive uppkörning.

Om Vattenskoterutbildning

Med vattenskoter avses en vattenfarkost vars skrovlängd understiger fyra meter och som, har ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står, eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.

Från och med 1 maj 2022 är förarbevis för vattenskoter ett krav för den som vill framföra en vattenskoter. Avklarad godkänd utbildning är ett krav för att kunna ansöka och bli godkänd och få ett förarbevis för vattenskoter.

Vattenskoterutbildning omfattar sammanlagt 16,5 utbildningstimmar. Av dessa utbildningstimmar utgörs åtta av självstudier, tre av lärarledd undervisning och fyra timmar av praktisk körning. Den teoretiska delen av utbildningen kommer att avslutas med en obligatorisk examination på 1,5 timme, för att säkerställa att deltagarna uppnått de av Transportstyrelsen uppställda s.k. lärandemålen.

Syftet med Vattenskoterutbildning

Deltagaren skall få grundläggande kunskaper för att framföra en vattenskoter och grundläggande kunskaper gällande lagar och regler som skall tillämpas när man framför en vattenskoter. Efter avslutad utbildning rapporteras ditt deltagande in till Transportstyrelsen, vartefter du kan ansöka om ditt förarbevis. Detaljerna för detta kommer även det att slutligen fastställas av regeringen.

Vattenskoterutbildningen behandlar framförallt följande punkter.

 • Beskriva tillämpliga sjövägsregler.
 • Förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön.
 • Identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägmärken samt symboler förkortningar på sjökort.
 • Välja rätt sjökort och bestämma en position.
 • Förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp.
 • Beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning.
 • Beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning.
 • Identifiera skyddade områden och förbudsområden.
 • Lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser.
 • Tillämpa säker fart och förutse risker.
 • Bilaga 2 9 TSFS 2021:51 11.
 • Uppvisande i färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis.

Målgrupp

Den som är 15 år eller äldre och som vill framföra en vattenskoter

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs för denna utbildning.

Orter där vi erbjuder Vattenskoterutbildning

Utbildningen erbjuds utifrån konceptet Blended Learning. Blended Learning betyder blandade lärmiljöer i detta fall innebär det att ni kommer att göra den teoretiska delen online i vår läroportal. Utbildningen ges som en streamade distansutbildning där deltagaren inhämtar kunskap via film och text och dessa kunskaper examineras sedan genom ett kunskapsprov.

Utbildningen är uppdelad i tre olika moment.

Del 1.

Webbaserad utbildning som genomförs som självstudier innan del 2 får genomföras. Du får tillgång till del 1 när bokningen är genomförd. Du bokar tid för del 2 och del 3 här.

Tillgängliga datum för del 2:

 • Tisdagen den 22:a augusti kl:17.00

Tillgängliga datum för del 3:

 • Söndagen den 27:e augusti kl:16.00

Del 2.

Lärarledd onlineutbildning via ZOOM. Denna del är uppdelad på 3 timmar föreläsning som sedan avslutas med ett teoretisk prov som man har 90 minuter på sig att slutföra.

Del 3.

Fysisk träff där vi kör genomgång av säkerhetsutrustning samt maskinen. Praktiska körning med vattenskoter som man antingen lånar av oss eller har egen maskin med sig.

I dagsläget erbjuder vi utbildningen i Sundsvall, Härnösand och Hudiksvall.

Utbildningen längd

16,5 timmar

I priset ingår för Vattenskoterutbildning

Kursintyg och registrering hos Transportstyrelsen inför ansökan om förarbevis för vattenskoter. Flytväst, våtdräkt ingår ej utan deltagare tar med det själv.

I priset med vattenskoter ingår alla kostnader förknippade med dessa.

Boka Vattenskoterutbildning

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Bokningsvillkor

Pris 5 100 SEK inklusive moms/ pers.

Pris med egen vattenskoter  4 100 SEK inklusive moms/ pers.

Dela Innehållet