fbpx

eWORK ON ROADS 1.1, 1.2 and 1.3

(1/2 day)

Om eWork On Roads - Web Course

Work On Roads följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav och utbildningen som matchar både de gamla samt nya kraven.

Det som skiljer de nya kraven från de befintliga, är att de beskrivs i sju olika steg, i stället för fem nivåer. Det innebär bland annat att utbildningarna blir mer anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och krav, enligt TRVKApv och TRVRApv samt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372. Erhållet intyg efter godkänt slutprov är ett intyg för att du tillgodosett dig rätt kunskap.

Här kan du se vad våra tidigare deltagare tyckte om den svenska varianten av utbildningen Arbete på Väg (nivå 1 & 2).

Syftet med utbildningen eWork On Roads

Deltagaren ska förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.

Deltagaren ska kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.

Personen som deltar på utbildningen ska också kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

Utbildningen Work On Roads behandlar framförallt följande punkter:

 • Allmänt om vägarbeten
 • V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
 • Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
 • Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion samt handhavande
 • Riskanalys
 • Arbete från arbetsplattform
 • Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • Lyktor på fordon
 • Trafikverkets exempelsamling APV
 • Regler för förare av väghållningsfordon
 • Arbetsmetoder
 • Fordons placering på väg
 • Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
 • Möjligheter samt skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
 • Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
 • Samt lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på väg

Målgrupp

Arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om vägarbeten på allmänna vägar, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Säkerställ att ni har rätt kompetens som ställs av beställare och lagstiftning genom att gå eWork on roads.

Förkunskapskrav Work On Roads

Utbildningen har inga förkunskapskrav.

Ort

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.

Utbildningens längd

1 dag

ID06

Det finns möjlighet att få kursen registrerad i ID06 kompetensdatabas.

Uppdaterat innehåll

Utbildningen är uppdaterad efter den nya regelstrukturen som träder i kraft 2025.

I priset ingår

Kursintyg för utbildningen eWork On Roads som finns tillgängligt direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka Work On Roads

Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Bokningsvillkor

Om du istället är intresserad i att gå den här kursen på svenska hittar du den här. Eller för att gå grundutbildningen 1.1 på svenska klickar du här.

Pris just nu 595 SEK exklusive moms/pers.

Ordinarie 2 595 SEK exklusive moms/pers.

 

Arbete På Väg - APV, Trafikverkets kravutbildningar för arbete på väg

Trafikverket är en institution som spelar en avgörande roll för att säkerställa en effektiv och trygg trafikmiljö. Som väghållare är deras huvudsakliga ansvar att utveckla, förvalta och underhålla det svenska vägnätet.  En central del av Trafikverkets arbete är att säkerställa att vägarna är säkra för alla trafikanter som befinner sig på eller längs vägar.

Därför har trafikverket kravutbildningar varav arbete på väg är en av dem. Det viktigaste är att kunna visa upp rätt kompetens för att säkerställa en god arbetsmiljö samt en god trafikmiljö. Sen hur du går utbildningen hos oss. Om det är fysiska grundutbildning APV 1.1 eller djupgående APV 1.1, 1,2 och 1,3. APV lärarledd online eller vår engelska work on roads spelar ingen roll bara du känner att du tar till dig kunskapen och kan använda dem i din vardag.

Dela Innehållet