APV - Arbete på Väg Online

Nivå 1 & 2 Webbutbildning

Om Arbete på Väg Online (APV)
Arbete på väg följer Trafikverkets riktlinjer om kompetenskrav och utbildningen matchar både de gamla och nya kraven.

Det som skiljer de nya kraven från de befintliga, är att de beskrivs i sju olika steg, i stället för fem nivåer. Det innebär bland annat att utbildningarna blir mer anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och krav, enligt TRVKApv och TRVRApv samt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372. Erhållet intyg efter godkänt slutprov är ett intyg för att du tillgodosett dig rätt kunskap.

Här kan du se vad våra tidigare deltagare tyckte om utbildningen Arbete på Väg (nivå 1 & 2).

Syftet med utbildningen är att:
Deltagaren ska förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten.

Deltagaren ska kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon samt ha kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal säkerhet och bästa tänkbara arbetsmiljö.

Deltagaren ska kunna identifiera risker och hitta lösningar för att skapa en säker arbetsplats.

 

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:
• Allmänt om vägarbeten
• V3 principen, Varna, Vägleda, Värna
• Vägmärken tillåtna på fordon samt krav på storlekar
• Skyddsanordningar tillåtna på fordon, dess funktion och handhavande
• Lyktor på fordon
• Arbete från arbetsplattform
• Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och föreskrifter
• Riskanalys
• Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
• Regler för förare av väghållningsfordon
• Fordons placering på väg
• Förare av fordon med skyddsfunktion på motorvägar
• Möjligheter och skyldigheter vid framförande av fordon för vägarbete
• Arbetsmetoder
• Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras
• Lagar och regler för vakts agerande och säkerhet på väg

 

Målgrupp
Arbetsledare, skyddsombud och arbetare som i sin yrkesroll har behov av kunskap om vägarbeten på allmänna vägar, oavsett om det är byggande, underhåll eller drift.

Utbildningens längd
1 dag

Kursintyg
kursintyg kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Boka
Klicka på knappen boka och fyll i formuläret, använd chatten eller kontakta oss så hjälper vi er.

Vill du gå denna kurs som fysisk utbildning.

Pris 995 SEK exklusive moms/pers.


 

Dela Innehållet