fbpx
nya medarbetare

NYA MEDARBETARE

Det är med stor glädje och vi introducerar våra nya medarbetare till AB Kompetensutveckla: Olle och Viggo. Deras anslutning till oss är en spännande och betydelsefull fas av tillväxt och utveckling för vår organisation.

Olle tar på sig rollen som utbildare och bringar med sig en gedigen erfarenhet för kunskapsdelning. Med sin förmåga att skapa meningsfulla lärandemiljöer kommer Olle att spela en avgörande roll i att forma våra utbildningsprogram och hjälpa våra deltagare att nå sina fulla potential.

Viggo, vår nya Account Manager, är en strategiskt tänkande och målinriktad individ med en exceptionell förmåga att förstå och bemöta våra kunders unika behov. Han kommer att fungera som en nyckelkontakt för våra kunder och arbeta nära dem för att säkerställa att deras förväntningar uppfylls och överträffas.

Denna expansion av vårt företag är en tydlig reflektion av vår strävan att fortsätta erbjuda enastående kompetensutveckling och exceptionell kundservice. Vi är övertygade om att Olle och Viggos engagemang och kompetenser kommer att stärka vår position inom branschen och hjälpa oss att fortsätta att leverera mervärde till våra kunder.

Välkomna till oss, Olle och Viggo! Vi ser fram emot att dela framgångar, utmaningar och prestationer tillsammans med er i denna spännande resa framåt.

Var vänder jag mig i frågor om arbetsmiljön?

Vid uppkomna brister eller risker i din arbetsmiljö, ska man kontakta närmaste chef. Åtgärdas inte felet/bristen så kontakta ditt skyddsombud (om det inte finns något skyddsombud, så kan man kontakta sitt fackförbund).

Arbetsgivare kan använda sig av företagshälsovården eller likvärdig oberoende sakkunniga inom arbetsmiljöområdet med stöd och hjälp inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivareorganisationerna har oftast möjlighet att bistå i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket kan även svara på eventuella frågor om arbetsmiljöregler. De behandlar även anmälningar om dåliga arbetsmiljöförhållanden. Dessa anmälningar kan leda till inspektioner på arbetsplatsen.

Dela Innehållet